خرید ملک در ازمیر و اقامت ترکیه

بایگانی سوالاتدسته بندی: اقامت ترکیهخرید ملک در ازمیر و اقامت ترکیه
محسن انصاری پرسیده شده در 9 ماه گذشته

با درود در حال حاضر پس اندازی معادل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان که گمانم بیش از 400 هزار لیر ترک بشود دارم که قادرم تا مدت محدودی ماهی 250 میلیون (بیش از 80 هزار لیر) به این اندوخته اضافه کنم از طرف دیگر کارمند دولت هستم و تا 2 سال دیگر بازنشسته می شوم و دارای یک دختر 27 ساله با مدرک فوق لیسانس حسابرسی و یک پسر 22 ساله که تا بهار سال آینده شمسی (1401) مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) را می گیرد. پیشنهاد شما در خصوص خرید ملک در یک جای مناسب و معقول ازمیر به گونه ای که باعث اخذ اقامت برای ایندو (در حال حاضر) و امکان انجام کار (البته میدانم نه به شکل رسمی) برای ایندو بشود چیست؟ تشکر