بایگانی سوالات

فیلتر:همهدر انتظار پاسخ
مهاجرت به ترکیه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
981 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
اقامت ترکیه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
943 دیده شده1 پاسخ ها-1 رای ها
ادامه تحصیل برای دانشگاه های آمریکا
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
969 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
هزینه های دوره دانشجویی
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
910 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
هزینه ها دوره دانشجویی
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
870 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
خوابگاه دانشگاه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
988 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
شهریه دانشگاه ها
Trust Global Support پاسخ داده شده در 2 سال گذشته • 
959 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
مدارک تحصیل کارشناسی در ترکیه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
916 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
تحصیل در مقطع کارشناسی ترکیه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
856 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
آزمون تومر
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
1256 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
آزمون یوس
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
940 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
زبانی که در دانشگاه ها تدریس می شود
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
923 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها
آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه
Trust Global Support پاسخ داده شده در 3 سال گذشته • 
916 دیده شده1 پاسخ ها0 رای ها