پروژه ساختمانی پرمیوم باباجان هلدینگ

پروژه ساختمانی پرمیوم باباجان هلدینگ یک پروژه استثنایی در شهر استانبول ترکیه است.

در حین ساخت باباجان پریمیوم ، با الهام از استانبول تصمیم گرفتیم تا سازه ای بسازیم که هم نماد استانبول باشد و هم برای آینده میراث با ارزشی به جای گذاشته باشیم … در شهر بزرگی که دو قاره را به هم متصل می نماید؛ زندگی، کار و حیات اجتماعی را در یک پروژه گنجانده ایم.

یک پروژه مختلط از Residence، Terrace، Tower، Home Office، Mall و Suites که ارزش سرمایه گذاری یکدیگر راتقویت می نمایند ….

کار، خانواده، طبیعت، زندگی … ترکیبی ایده آل از گذشته و آینده، شکوه و آسایش، زیبایی و انطباق، طبیعت و معماری مدرن …. در باباجان پریمیوم نیازی به صرف نظر کردن از چیزی به خاطر چیز دیگر نیست.

در پروژه ما مجموعا 1216 واحد شامل گزینه های 1+0، 1+1، 1+2، 1+3 موجود می باشد. مجموعا 3 درب ورودی یکی برای رزیدنس های 1+0 و 1+1، یکی برای واحدهای 1+2 و 1+3 و یکی هم برای واحدهای Home Office موجود می باشد