در مقاله ای دیگر به طور اجمالی و کاربردی به مساله اقامت در ترکیه پرداختیم که شما می توانید آن را مطالعه بفرمایید اما حال قصد داریم در این مقاله به طور خیلی جامع و کامل به مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه بپردازیم و به سوالات انواع مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه چیستند ؟ شرایط دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه چه مواردی است ؟ در چه شرایطی مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه توسط دولت این کشور رد، ابطال و یا عدم تمدید می شود ؟ پاسخ می دهیم.

انواع مجوز اقامت در ترکیه

مجوز های اقامت در ترکیه به شرح ذیل است :

 • مجوز اقامت کوتاه مدت
 • مجوز اقامت خانوادگی
 • مجوز اقامت دانشجویی
 • مجوز اقامت بلند مدت
 • مجوز اقامت با هدف انسان دوستانه
 • مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان

مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه

یکی از انواع مجوز اقامت در ترکیه ، مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه است، که و این مجوز برای افرادی صادر می شود که هدف از گرفتن اقامت کوتاه مدت در ترکیه را یک یا چند مورد ذیل بیان کنند :

 1. افرادی که قصد پژوهش علمی دارند.
 2. افرادی که دارای اموال غیر منقول (مانند ملک) در ترکیه باشند.
 3. افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند.
 4. افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند.
 5. افرادی که قصد دارند بر اساس معاهدات دو جانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.
 6. افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند.
 7. افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند و به شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند .
 8. افرادی که بنا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید در ترکیه اقامت داشته باشند.
 9. افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.
 10. افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی شرکت می نمایند .
 11. افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها، پژوهش ها وامور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند.
 12. افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

باید سه مساله را نیز در نظر گرفت، اول آنکه اقامت کوتاه مدت، که یکی از انواع اقامت در ترکیه است، در هر بار حداکثر به مدت یکسال صادر می شود، دوم آنکه افرادی که مشمول مورد دهم هستند، حداکثر برای دوبار می توانند مجوز اقامت دریافت کنند و سوم آنکه افرادی که مشمول مورد آخر می شوند حداکثر برای یکبار آن هم به مدت یکسال می توانند مجوز اقامت دریافت کنند.

شرایط دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه چه مواردی است ؟

برای اینکه دولت ترکیه اجازه اقامت کوتاه مدت برای فردی صادر کند باید شرایط ذیل را دارا باشد :

 1. فرد تقاضای گرفتن اقامت کوتاه مدت در ترکیه را بر اساس یک یا چند مورد مطرح شده در بخش قبلی بیان کند و ارائه اسناد و اطلاعات مربوط با موضوع تقاضا
 2. فرد متقاضی شرایطی که در ما در مقاله قوانین ممنوع الورودی به ترکیه و دلایل دیپورت از ترکیه بیان کردیم را دارا نباشد
 3. برخورداری از شرایط کلی در خصوص استاندارد های سلامت وامنیت
 4. ارئه سند سجل کیفری که از سوی مقامات ذیصلاح کشور متبوع متقاضی یا کشوری که وی در آن کشور به صورت قانونی اقامت دارد در صورت نیاز
 5. ارائه اطلاعات لازم در خصوص آدرس محل اقامت در ترکیه

در چه شرایطی مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه توسط دولت این کشور رد، ابطال و یا عدم تمدید می شود ؟

تحت شرایط ذیل مجوز اقامت کوتاه مدت صادر نمی شود، در صورت صدور باطل می شود و یا در صورت انقضای مهلت تمدید نمی شود، بنابراین به این موارد دقت مضاعفی داشته باشید تا با مشکل مواجه نشوید :

 1. در صورتی که بنا به مدارک و ادله ارائه شده توسط متقاضی یک یا چند مورد از شرایطی در قسمت قبلی (شرایط دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه) مطرح شده احراز نشود و دیگر آن شرایط وجود نداشته نداشته باشد مطابق گذشته
 2. در صورتی که مشخص شود اقامت صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور مورد استفاده قرار گرفته است، به همین علت می باشد که ما همیشه تاکید داریم که در تمامی زمینه ها با اداره مهاجرت جمهوری ترکیه صادق باشید.
 3. در صورتی که فرد مقیم در عرض یکسال اقامت کوتاه مدت در ترکیه در مجموع بیش از یکصد و بیست روز در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.
 4. در صورتی که حکم به طرد وی و یا حکم ممنوعیت ورود به کشورِ وی صادر شود.

آیا من می توانم مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه را بگیرم ؟

برای آنکه بخواهید دقیقا مطمئن بشوید با توجه به شرایطی که دارید می توانید مجوز اقامت کوتاه مدت در ترکیه را بگیرید یا نه، می توانید با مشاوران متخصص ما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان و تخصصی آنها بهره مند شوید.

منبع : اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه