با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که در مورد تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در ایران وجود دارد، تحصیل در این رشته برای ایرانیان از جمله کار های پر طرفدار است، و اغلب کسانی که این رشته ها را در کشور ترکیه تحصیل می کنند قصد بازگشت به کشور و فعالیت در این عرصه ها را دارند، بدین منظور باید بدانند کدامین از دانشگاه های کشور ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت است که پس از برگشت با مشکل مواجه نشوند.

وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران نام هفت دانشگاه ترکیه را به عنوان دانشگاه های مورد تایید این وزارت اعلام کرده است. ( این لیست اخرین بروز رسانی در سال 2020 است. )

  • دانشگاه حاجت تپه
  • دانشگاه کوچ
  • دانشگاه آنکارا
  • دانشگاه استانبول
  • داشنگاه آژه
  • دانشگاه آتاتورک
  • دانشگاه یدی تپه (فقط دندان پزشکی)