میزان صادرات ترکیه در ماه سپتامبر امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش 4.8 درصدی به 16 میلیارد و 9 میلیون دلار رسید.

مرکز آمار و وزارت تجارت ترکیه با انتشار گزارشی مشترک، آمار ماه سپتامبر را منتشر کرد که حاکی از افزایش 4.8 درصدی میزان صادرات است.

بر این اساس، میزان صادرات ترکیه در ماه سپتامبر امسال با افزایش 4.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 16 میلیارد و 9 میلیون دلار رسید. میزان واردات نیز با افزایش 23 درصدی به 20 میلیارد و 837 میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر در این ماه کسری مبادلات خارجی با افزایش 189.6 درصدی به 4 میلیارد و 828 میلیون دلار رسید.

میزان صادرات ترکیه در بازه زمانی ژانویه-سپتامبر 2020 نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 10.9 درصد کاهش یافته و به 118 میلیارد و 325 میلیون دلار رسید. واردات نیز با افزایش 1.5 درصدی به 156 میلیارد و 186 میلیون دلار رسیده است.

همچنین بر اساس این داده ها، در بازه زمانی مذکور کسری تجارت داخلی نیز با رشد 79.5 درصدی به 21 میلیارد و 93 دلار افزایش یافته است.

 

منبع : خبرگزاری آناتولی