خلاء احساس شده در جامعه حقوقی ایرانی

بی گمان دانش و علم حقوق در جامعه امروزی بخشی عظیم از حیات فردی و اجتماعی انسانها را در بر گرفته است و هر لحظه بر شأن حرفه ای و تخصصی آن افزوده است و بدیهی است که در چنین فضایی تأمین نیازهای حقوقی جوامع با تمامی لایه های پیدا و پنهان آن همواره نیازمند سازمان و روشهای نوین و همگام با قوانین روز دنیا است تا بتواند آرمانهای معطوف به تنظیم و عدالت را متناسب با مقتضیات روز محقق سازد وفعالان عرصه حقوقی وبازرگانی را با کار آمدی مناسب در خدمت جامعه قرار دهد.

دعوت به همکاری

از این سو مفتخریم تا اعلام کنیم شرکت حقوقی و تجاری تراست گلوبال به شماره ثبت 1358015 کشور ترکیه با چنین رویکردی و با اعتماد به مجموعه عظیم و دپارتمان حقوقی وکلای ترک و ایرانی زبده و با تجربه خود و با اذعان به نارسایی ها، فرافکنی ها و برخی عوامل فریبکارانه ،شرکتهای تقلبی ،وکلای بدون مجوز ،در شبکه های خدمت رسانی حقوقی در کشور ترکیه وجود دارد در صدد است با مشارکت فعالان حقوقی در تمامی گرایشها در استانهای کشور عزیزمان ایران به صورت دفتر نمایندگی تراست گلوبال همکاری نماید و علاوه بر حل و فصل دعاوی ارجاع شده وخدمات حقوقی ،بسته هایی را نیز برای بهسازی و ارتقاء ساختار بازرگانی به صورت قانونی و آسان برای تجار محترم ایران و ترکیه فراهم آورد.
ضمنا همکاری در هر استان به صورت انحصاری بوده و تمامی مراجعات و قرار دادهای مربوط به هر استان با اطلاع و هماهنگی نماینده انجام خواهد شد.

لذا از علاقمندان تقاضا میشود فرم مربوط به درخواست را تکمیل کنند.