سود خالص کسب شده بانک های ترکیه در هشت ماهه نخست امسال در رکوردی تازه به 42 میلیارد و 949 میلیون لیره رسید.
به گزارش سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری ترکیه (BDDK)، بخش بانکداری کشور در 8 ماه نخست سال جاری به سود خالص 42 میلیارد و 949 میلیون لیره دست یافته است.
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30.8 درصد رشد داشته و رکورد بالاترین رقم برای هشت ماهه اول سال را از آن خود کرده است.
بانکداری ترکیه در هشت ماه نخست سال 2019 سود خالص 32 میلیارد و 838 میلیون لیره تُرک کسب کرده بود.
براساس این گزارش سود خالص برای ماه‌های ژانویه و فوریه به ترتیب 7.9 و 7.2 میلیارد لیره بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 147.2 درصد و 133.4 درصد رشد داشته است.
همچنین بخش بانکداری در ماه‌ آوریل 4.3 میلیارد لیر و در ماه می نیز 7.7 میلیارد لیر سود خالص کسب کرده است. این رقم برای ماه ژوئن به 4 میلیارد لیر رسیده است.

منبع : خبرگزاری آناتولی